Pastorale Raad

In onze kerkelijke gemeente is het onderlinge meeleven een belangrijk onderdeel van het ‘kerk-zijn’. We vinden het belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben bij vreugdevolle, maar ook in verdrietige of zorgelijke omstandigheden.

Onze kerkelijke gemeente is daartoe ingedeeld in vele kleine buurten (34 in totaal). Iedere buurt heeft een ‘buurtcoördinator’ (Buco). Deze buco heeft aandacht voor het ‘wel en wee’ van de kerkleden in de buurt en kan een beroep op hen doen om attent te zijn in het omzien naar elkaar. De buco kan iemand vragen om ergens een bloemetje of een kaart te bezorgen als teken van meeleven.


Naast de buurtcoördinatoren zijn er ook pastoraalcoördinatoren (Paco’s). Deze paco’s vormen de vraagbaak voor de buco’s. Iedere paco heeft een klein aantal buco’s onder zijn/haar hoede. Een paco nodigt de buco’s enkele keren per jaar uit voor een ontmoeting om van elkaar te horen hoe onze onderlinge aandacht voor elkaar functioneert en om elkaar daarbij te helpen.

De diaconie is in deze buurten vertegenwoordigd door een diaconaal medewerker. Samen met de Buco en de Paco vormen zij het buurtteam.

Pastoraat is voor onze kerk zorg voor elkaar, in de vorm van luisteren, onderwijs en bemoedigen, vanuit Gods liefde en bewogenheid met de ander en vanuit Gods Woord, de Bijbel. Pastoraat wordt verleend onder leiding van de Paco’s. Zij gaan op bezoek en geven leiding aan gemeenteleden, die graag mee willen werken aan het bezoekwerk van onze kerk, coördineren het bezorgen van bloemen uit de kerk. De pastorale raad wil in de toekomst meer maatwerk leveren en meer aanbod ontwikkelen bv. naast groothuisbezoek ook avonden met meer diepgang en sprekers organiseren.

Contactpersoon

Naam
Adres
contactgegevens