Pastorale Raad

In onze kerkelijke gemeente is het onderlinge meeleven een belangrijk onderdeel van het ‘kerk-zijn’. We vinden het belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben bij vreugdevolle, maar ook in verdrietige of zorgelijke omstandigheden.

Onze kerkelijke gemeente is daartoe ingedeeld in vele kleine buurten (34 in totaal). Iedere buurt heeft een ‘buurtcoördinator’ (Buco). Deze buco heeft aandacht voor het ‘wel en wee’ van de kerkleden in de buurt en kan een beroep op hen doen om attent te zijn in het omzien naar elkaar. De buco kan iemand vragen om ergens een bloemetje of een kaart te bezorgen als teken van meeleven.

Naast de buurtcoördinatoren zijn er ook pastoraalcoördinatoren (Paco’s). Deze paco’s vormen de vraagbaak voor de Buco’s. Iedere paco heeft een klein aantal Buco’s onder zijn/haar hoede. Een Paco nodigt de Buco’s enkele keren per jaar uit voor een ontmoeting om van elkaar te horen hoe onze onderlinge aandacht voor elkaar functioneert en om elkaar daarbij te helpen.

De diaconie is in deze buurten vertegenwoordigd door een diaconaal medewerker. Samen met de Buco en de Paco vormen zij het buurtteam.

Pastoraat is voor onze kerk zorg voor elkaar, in de vorm van luisteren, onderwijs en bemoedigen, vanuit Gods liefde en bewogenheid met de ander en vanuit Gods Woord, de Bijbel. Pastoraat wordt aangestuurd vanuit de pastorale raad die bestaat uit de pastorale coördinatoren (Paco’s), twee ouderlingen (tevens zitting in de kerkenraad) en de predikant. De pastorale raad vergadert maandelijks en wil maatwerk leveren en meer aanbod ontwikkelen bv. naast groothuisbezoek ook avonden met meer diepgang en sprekers organiseren.