Liturgie en Eredienst

De commissie Liturgie en Eredienst levert een bijdrage aan de opzet van de erediensten opdat deze inspirerend zijn voor geloof en leven. Zij zoeken naar nieuwe vormen van liturgie en eredienst, waarbij een belangrijk uitgangspunt is het vertalen van de diversiteit in geloofsbeleving binnen onze gemeente in een gevarieerd aanbod aan diensten.

Contactpersoon

Jan Pinxterhuis
(0522) 851775
cle@middelpuntberghuizen.nl