Liturgie en Eredienst

De commissie Liturgie en Eredienst is de spin in het web van diverse andere groepen en commissies, zoals de organisten, het beamerteam, het combo, de werkgroep Kerk-TV, de Scipio werkgroep, de Kerk Zonder Drempel-teams, de bloemengroep, de preekvoorziener, het kosterteam, de kerkenraad en de kindernevendienst.

Maandelijks komt de commissie bijeen om de afgelopen diensten te bespreken, een blik te werpen op de komende diensten, bijzondere evenementen te organiseren en om diverse onderwerpen uit de groepen en commissies te bespreken.

Contactpersoon

Jan Pinxterhuis
(0522) 851775
cle@middelpuntberghuizen.nl