Onze Kerk

De Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange is gelegen in de burgerlijke gemeente de Wolden (provincie Drenthe) en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Het is een streekgemeente met gemeenteleden uit de dorpen Ruinerwold, Koekange en de Wijk en tussenliggende buurtschappen. Het kerkgebouw staat in het buurtschap Berghuizen, als letterlijk en figuurlijk middelpunt van de gemeente.

De kerk is op 28 mei 1835 gesticht door ds. H. De Cock. Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de kerk leest u bij Geschiedenis.

Sinds juli 2023 is onze gemeente vacant.

De gemeente telt ongeveer 850 leden (500 belijdende leden en 350 doopleden). Voor het pastorale werk is de gemeente opgebouwd uit buurten. Idealiter is in iedere buurt een team actief met een Pastoraal coördinator, Diaconaal medewerker en een Buurtcoördinator.

In de organisatie zijn taakgroepen actief en verantwoordelijk voor de diverse facetten van het gemeente-zijn. Voor meer informatie zie Contact