Kerk en Jeugd

Commissie Kerk & Jeugd
Onder Kerk & Jeugd vallen alle activiteiten van onze kerk voor de jeugd in de leeftijd van 0 t/m 20 jaar. Dit zijn o.a. de kinderoppas, kindernevendienst, tienerviering en catechese, clubwerk en 16+ bijeenkomsten. Uitgangspunt is inspiratie, verbinding en een wisselwerking vanuit de erediensten met het jeugdwerk in de taal die de jongeren van vandaag aanspreekt.

Oppas
Elke zondag is er tijdens de (ochtend)dienst kinderoppas.Dit is voor kinderen van 0-4 jaar.

Als er geen kindernevendienst is voor de jongste groepen, zijn ook deze kinderen van harte welkom.

Vanaf ongeveer 10/15 minuten voor de dienst is de ouder die oppasdienst heeft aanwezig, om de kinderen op te vangen. Tijdens de kerkdienst kunnen de kinderen hier, o.l.v. een van de ouders en 1 of meerdere jeugdleden, lekker spelen, kleuren of spelletjes doen, terwijl de ouders in de kerk zitten.

Tijdens de collecte worden de kinderen weer in de kerk gebracht en krijgen, net als de rest van de gemeente, Gods zegen mee.

Kindernevendienst
Elke zondag is er kindernevendienst voor de jeugd van groep 1 t/m groep 8 van de basisschool. Ze beginnen  met gebed en een bijbelverhaal (vaak uit “kind op zondag”) . Hierna kunnen ze kleuren knutselen, puzzelen of een spel in het teken van het verhaal.

Rond de christelijke feestdagen of de 40 dagen tijd zijn er ook vaak speciale projecten. Meestal beginnen de kinderen in de kerk en gaan ze na de schriftlezing naar hun eigen ruimte.

Na de collecte komen ze terug in de kerk om gezamenlijk met de ouders de zegen te ontvangen.

Ook gasten of vriendjes en vriendinnetjes in de deze leeftijdscategorie zijn van harte welkom.

Tienerviering & Catechese
Tienerviering is er voor jongeren van 12 jaar t/m 16 jaar. Het is op de eerste en de derde zondag van de maand gelijk met de kerkdienst om 9.30 in de zomertijd en 10.00 uur in de wintertijd. Aan het eind van ons programma sluiten we aan bij de kerkdienst.

Wat doen we eigenlijk?
We delen met de jongeren tijdens de ontmoetingsmomenten dat de Bijbel het verhaal is van God en mensen. De verhalen van de jongeren en wat ze beleven plaatsen we in het kader van dat grote verhaal. We werken met het geloofsgespreksprogramma van Young&Holy die telkens actueel in de jongeren wereld zoekt naar de verbinding met een Bijbelverhaal. Concrete ervaringen uit de wereld van de jongeren worden in elk programma gekoppeld aan een Bijbelgedeelte. Zo nemen we de jongeren mee in het lezen en begrijpen van de Bijbelverhalen.

Club
Club is er één keer in de twee weken op vrijdagavond van 19:23 uur tot 20:33 uur (een te gekke club heeft immers te gekke tijden!). Club is er voor de jongeren van klas 1 t/m 4. In het jaar daarna mogen de jongeren naar de CJV. Op de vrijdagavond worden de jongeren in twee groepen verdeeld. Klas 1 en 2 zitten in de ene groep, klas 3 en 4 in de andere. Wij proberen op een ontspannen manier toch serieus met het geloof bezig te zijn. De leid(st)ers proberen de jeugd hierover te vertellen en vooral over na te laten denken. Aan het begin van de avond wordt het onderwerp genoemd. Daarna worden er eerst enkele spellen gedaan zijn die met het onderwerp te maken hebben (bijv. estafettespelletjes). Deze spellen duren niet lang. Daarna wordt in groepjes nagedacht over het onderwerp en het eigen standpunt van de leiders en de jongeren. Dit kan aan de hand van stellingen of met behulp van vragen. Zo wordt langzaam toegewerkt naar de ‘preek van de week’. Hierin wordt verwezen naar de spellen die daarvoor gedaan zijn. Daarna wordt afgesloten met nog één of enkele spellen. De verhouding spellen en spreek- en luisteractiviteiten is in beide groepen anders. In de jongste groep worden er verhoudingsgewijs meer spellen gedaan, in de oudere groep meer spreek- en luisteractiviteiten (discussies). Dit alles is dus goed afgestemd om de leeftijdsgroepen. Aan de ene kant realiseert de leiders zich dat het vrijdagavond (en dus weekend) is voor de jongeren en henzelf. Aan de andere kant willen de leiders de jongeren wel iets bij brengen

Soos
Soos hebben wij één keer in de twee weken op vrijdagavond, het is aansluitend op de clubavond en  voor dezelfde leeftijd als de clubs (klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs). We beginnen om half negen met een glas drinken, daarna hebben wij een ruimte ter beschikking voor allerlei spellen zoals tafeltennis en voetbal. De jongeren kunnen muziek draaien en luisteren bij de discotheek, met elkaar kletsen, via telefoonpraat communiceren en uiteraard gewoon chillen. Een aantal keer per jaar doen wij te gekke dingen zoals greppeltocht, zwemmen of schaatsen. Soos is uitermate geschikt voor jongeren die bij de kerk elkaar willen ontmoeten.

Elk jaar is er in de eerste week van de zomervakantie van maandag tot en met vrijdag een kampweek voor de jeugd van groep 3 t/m 8 van de basisschool.

Een verrassende week vol met activiteiten, in het bos en bij de kampeerboerderij.

Een mooi evenement met een enthousiaste groep leiders, waarbij alle kinderen van de scholen in Ruinerwold en Koekange worden uitgenodigd. Met recht een week vol van diversiteit!