Scipio App

De wereld om ons heen verandert in een razend tempo.

Vooral communicatie verloopt vaak op een andere manier dan een aantal jaren terug. De mobiele telefoon en de tablet zijn niet meer weg te denken in onze onderlinge communicatie. Wij maken volop gebruik van Whatsapp, Facebook en ook nog steeds van onze vertrouwde email. Steeds meer bedrijven, winkels en onze overheid maken gebruik van Apps om met ons te communiceren.

Onze kerk heeft gekozen om ook gebruik te gaan maken van een nieuwe mogelijkheid om met elkaar te communiceren, om zaken met elkaar te delen en gebruik te maken van digitaal collecteren. Dit kan allemaal met de Scipio App, een app op je mobiele telefoon of tablet. Met de Scipio App kun je de ledenlijst van onze kerk raadplegen, je kunt digitaal geven aan de collecte en leden van commissies en werkgroepen kunnen met elkaar communiceren.

De Scipio App is geen vervanger van bestaande communicatiemiddelen in onze gemeente, alles blijft gewoon bij het oude. In de toekomst kunnen we wel gaan kijken of zaken efficiënter werken via de Scipio App.

Aanmelden
Wij zijn een aantal actuele gegevens nodig om de aanvraag goed te kunnen verwerken. Wij vragen je geboortedatum om te kunnen verifiëren dat wij met de juiste persoon te maken hebben, de telefoongegevens worden gevraagd om onze ledenlijst zo compleet mogelijk te krijgen.