Onze collecte

De collecten vinden plaats na de dienst bij de uitgang (niet bij online-diensten).
Via de Scipio-app kunt u ook gemakkelijk bijdragen aan de collecten.
Tevens is het mogelijk een bedrag over te maken op de volgende bankrekeningnummers:

Kerk:  NL71 RABO 0333 1009 48
Diaconie: NL80 RABO 0333 1036 96
Kerk en Jeugd: NL08 RABO 0341 8805 82

chevron_right