Het Amoor Orgel

Beeldbepalend in de kerkzaal is het monumentale Amoor-orgel tegenover de kansel. Het is in 1743 gebouwd door Matthias Amoor, leerling van de bekende orgelbouwer Arp Schnitger, voor de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Raamsdonk (NB). Het orgel is in 1850 verkocht aan de Hervormde kerk van Aartswoud.

In 1883 is het dankzij een gift van een gemeentelid aangekocht, waarna het op 8 juni 1884 in gebruik is genomen. Dit kerkgebouw is een van de weinige Gereformeerde kerken met een barok-orgel. Het orgel staat gestemd op 448 Hz, een halve toon hoger dan gebruikelijk. Het orgel is in 1976/1977 geheel gerestaureerd door de fa. Flentrop, Zaandam en in 2011 grondig schoongemaakt.

In dit artikel “Het Amoor orgel in de kerk van Berghuizen, een Rijksmonument”, geschreven door Lammert van der Heide, leest u informatie over de geschiedenis van het orgel.