Tienerviering is er voor jongeren van 12 jaar t/m 16 jaar

Het is op de eerste en de derde zondag van de

maand gelijk met de kerkdienst om 9.30 in de

zomertijd en 10.00 uur in de wintertijd. Aan het

eind van ons programma sluiten we aan bij de

kerkdienst.

 

Wat doen we eigenlijk?

We delen met de jongeren tijdens de

ontmoetingsmomenten dat de Bijbel het verhaal

is van God en mensen. De verhalen van de

jongeren en wat ze beleven plaatsen we in het

kader van dat grote verhaal. We werken met

het geloofsgespreksprogramma van

Young&Holy die telkens actueel in de jongeren

wereld zoekt naar de verbinding met een Bijbel

verhaal. Concrete ervaringen uit de wereld van

de jongeren worden in elk programma

gekoppeld aan een Bijbelgedeelte.

Zo nemen we de jongeren mee in het lezen en

begrijpen van de Bijbelverhalen.

 

Contactpersoon

Akkelien Zijlstra

 

Leden

Akkelien Zijlstra

Annet Pool

Marrigje van der Grift

Dineke Drost

Herma Petter