“SCHAPEN TELLEN….”

De diaconie van onze kerk heeft in 2014 en 2015 het project Schapen tellen van de stichting mensenkinderen ondersteunt. Wij dien graag verslag van dit project.

 

Stichting Mensenkinderen

Mensenkinderen verricht zendings– en hulpverleningswerk in de armste landen van Europa: Albanië, Bulgarije en Moldavië. Maar ook in Armenië zijn ze actief. Mensenkinderen helpt veelal via kerken en christelijke organisaties die daar ter plaatse actief zijn om hun landgenoten te helpen. Mensenkinderen steunt vanuit een klein kantoor in Nunspeet de kerken en hun vrijwilligers in het buitenland bij hun diaconale, pastorale en evangelisatiewerk. Mensenkinderen heeft mede de taak op zich genomen om de allerarmsten en kwetsbaarste groepen te steunen zoals o.a. (wees)kinderen en bejaarden. Bij de snelle economische ontwikkelingen raken juist zij in de knel. Vaak verliezen ze de moed en verkommeren. Daarom willen zij helpen! Mensenkinderen werkt ook samen met andere Nederlandse organisaties zoals bijvoorbeeld met het Operatie Mobilisatie. De giften die binnenkomen worden in de armste landen van Europa uitgegeven: Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. Mensenkinderen stuurt bij voorkeur geen (dure) transporten. Zij plaatsen veel liever een order voor bijvoorbeeld schoolmeubels bij de plaatselijke timmerman. Op deze wijze gaan zij effectief met het geld om: de school krijgt de meubels die zij dringend nodig heeft, de timmerman met zijn werknemers hebben werk en inkomen. Zo wordt uw bijdrage als het ware 'dubbel' besteed. Kijk ook eens op de website.

 

Het project Schapen tellen….

Een schaap is niet zomaar een leuk huisdier, maar vooral ook een kleine melk- en wolfabriek op vier poten. Zij geeft elke dag verse melk, waarmee je hongerige monden kunt voeden, kaas en yoghurt kunt maken en de producten kunt verkopen op de markt. Voor een arm gezin is zo’n schaap als de hoofdprijs in een loterij!

Mensenkinderen biedt deze gezinnen effectieve hulp door het geven van twee drachtige schapen per gezin. Na het lammeren geven de schapen elke dag melk, waarvan ook boter, yoghurt en kaas gemaakt kan worden. De wol kan gebruikt worden voor het maken van warme truien en dekens. De gehandicapte kinderen worden bij de verzorging van de schapen betrokken, en uit onderzoek is gebleken dat hierdoor de ontwikkeling van deze kinderen enorm wordt gestimuleerd. Ouders zien na de komst van de schapen hun kinderen opbloeien, hun inkomsten stijgen en hun levensomstandigheden verbeteren. Kortom: een schaap is een gift waar toekomst in zit!

 

Het project is in maart 2015 afgesloten met een geweldig optreden van het Christelijk mannenkoor uit Steenwijk. De avond bestond uit optredens van het mannenkoor, samenzang en een uitleg over het project “schapen tellen” door Bram van Dijke. De collecte die hierna gehouden werd heeft € 1.000,- opgebracht. Te samen met wat er al was bijgedragen komen we uit op een bedrag van bijna € 4500,-. Op deze manier kunnen ongeveer 25 gezinnen 2 schapen ontvangen. Hiernaast ziet u een aantal verslagen van de uitreiking van de schapen.

 

Tot slot u, als gemeente, hartelijk dank voor u steun aan dit project. Door uw bijdrage krijgen een aantal gezinnen zo een betere toekomst door de komst van 2 schapen.

Verslagen uitreiking schapen

Verslag 1

Verslag 2

Verslag 3