De Diaconale raad wil de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of andere delen van de wereld. De gemeente helpen bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste. Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen en mensen met schulden. Wij werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streven naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. Een team van diakenen zet zich in voor gerechtigheid voor iedereen, dichtbij of verder weg.

Hieronder ziet u zowel de lopende acties van onze diaconie als projecten uit het verleden.