Pastoraat is voor onze kerk zorg voor elkaar, in de vorm van luisteren, onderwijs en bemoedigen, vanuit Gods liefde en bewogenheid met de ander en vanuit Gods Woord, de Bijbel. Pastoraat wordt verleend onder leiding van een aantal pastorale medewerkers. Zij gaan op bezoek en geven leiding aan gemeenteleden, die graag mee willen werken aan het bezoekwerk van onze kerk. Deze medewerking gebeurt op verschillende wijzen zoals het mee-organiseren van een groothuisbezoek, het bezorgen van bloemen uit de kerk, het afleggen van bezoekjes, enz. De leden van de pastorale raad dragen samen met de kerkenraadsleden en de gemeente verantwoordelijkheid voor het welzijn in de gemeente.

 

Contactpersoon

Informatie volgt nog

Leden

Agnes Pastoor – Drost

Jaap Veltman

Jan Muis

Bertus Linde

Carla Moeke – Strijker

Christina Bakker – Nijmeijer

Fiola van de Velde

Grietje Zantinge – Meijer

Harmina Heuvelman – Drost

Roely van Noord – Drost

Sipke Groen

Lineke Lopers – de Vries

Voorzitter

Voorzitter

Dominee

Pammer

Pammer

Pammer

Pammer

Pammer

Pammer

Pammer

Ouderenpastoraat

Notulist