“PAN DA VIDA”

In oktober 1986 vlogen zij (Wilkin en Aukje van de Kamp) voor de eerste keer naar Peru (Zuid-Amerika) om hun – toen driejarige – zoon Joel Carlos te adopteren. Bijna achttien jaar later (in de zomer van 2004) vlogen zij opnieuw naar Peru om het huwelijk van hun Peruaanse zoon en schoondochter in te zegenen. Inmiddels wonen Carlos en Mariela met hun drie dochters in Arequipa (na Lima de grootste stad in Peru). God heeft hen bewogenheid in het hart gelegd voor de vele kinderen in deze stad, die geen kans krijgen om kind te zijn en veelal gedwongen worden op straat te werken.

Samen met hun Peruaanse medewerkers geven zij leiding aan inmiddels 14 christelijk humanitaire projecten, verspreid over heel Peru. Het is hun en ons verlangen om deze kinderen  met Gods liefde te helpen en te bevrijden uit de greep van armoede. Met een beetje van ons kunnen zij de vele kinderen een hoopvolle toekomst geven.

 

Van harte bevelen wij het werk van Pan de Vida bij u aan en vragen wij u: 'Help Carlos en Mariela de kinderen van Peru te helpen!'

 

Carlos (1983) en Mariela (1981) van de Kamp-Condor wonen sinds 2004 in Arequipa, de tweede stad van Peru en zijn de gelukkige ouders van Esther, Hannah en Karin. In 2005 startten zij een kinderrestaurant en enkele jaren later een kinderdagverblijf in één van de armste wijken van de stad: Villa Fontana. Inmiddels zijn er - dankzij vele sponsors in Nederland en Belgie - eenendertig kinderrestaurants ontstaan in Noord-, Midden- en Zuid-Peru. Vanaf 2010 is Carlos eindverantwoordelijk voor de verschillende projecten van Pan de Vida in Peru.

 

U kunt het aangrijpende levensverhaal van Carlos lezen in het boek 'God speelt geen enkele rol in mijn leven .... Hij is de Regisseur!' (verkrijgbaar in de evangelische boekwinkel of te bestellen bij www.vrijzijn.net). Van elk verkocht boek wordt één euro gedoneerd aan Pan de Vida voor Carlos en Mariela, die voor hun onderhoud geheel afhankelijk zijn van giften.

 

Als u Carlos en Mariela financieel wilt ondersteunen ga dan naar de website van Pan da Vida. Alvast Hartelijk dank!

 

 

 

Carlos: 'Als je in de ogen van één van de kinderen uit Peru kijkt, weet je dat de hulp die wij geven geen druppel op de gloeiende plaat is. Ik behoorde eens tot die groep van kinderen die geen hoop en toekomst had. Op wonderlijke wijze stuurde God mij naar Nederland om geadopteerd te worden. Nadat ik een persoonlijke ontmoeting met God heb gehad, kreeg ik het verlangen om terug te keren naar het land waar ik geboren ben en om de kinderen van Peru zicht te geven op een hoopvolle toekomst. God belooft dat wie aan een arme geeft, zelf geen gebrek zal lijden (Spreuken 28:27). Als wij blijven geven, belooft God dat er altijd genoeg zal zijn. Het is onze droom om duizenden kinderen te helpen door in hun toekomst te investeren. Uw kleine bijdrage kan een groot verschil betekenen voor één van de Peruaanse kinderen. Voor een tientje per maand maakt u het mogelijk dat een kind te eten krijgt, naar school kan gaan en niet (langer) over straat hoeft te zwerven. Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen van Peru!'