Palm pasen

Tijdens de 40-dagentijd hebben de kinderen van alle groepen elke zondag kindernevendienst gehad. Tijdens deze diensten werd het verhaal uit kind op zondag voorgelezen en een werkje gemaakt. De schoenen aan de wand geven de dagen weer op weg naar pasen (40 in totaal).

Op 20 maart (palmpasen ) werd met alle kinderen een paastak gemaakt. Het opsieren van de paastak is dit jaar thuis gedaan, maar de symbolische dingen werden er tijdens de dienst met de leiding samen eraan gemaakt. Hieraan beleefden de kinderen veel plezier. De kinderen van groep 8 maakten de paastak voor de kinderen van de oppas omdat die hiervoor te klein zijn, maar wel mee wilden lopen.

De tijd vloog voorbij en alles was ook maar net op tijd klaar om aan het eind van de dienst onder een ereboog door de kerk in te gaan met alle paastakken.

Voorin de kerk aangekomen werden alle symbolen aan de tak nogmaals uitgelegd. Was weer een leuke dienst ( zie foto,s). Goede vrijdag hebben we een paaswake gehad voor de lagere school kinderen met veel zingen tijdens de kerkdienst s, avonds.