De Gereformeerde kerk Ruinerwold-Koekange is gelegen in de burgerlijke gemeente de Wolden (provincie Drenthe) en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Het is een streekgemeente met gemeenteleden uit de dorpen Ruinerwold, Koekange en de Wijk en tussenliggende buurtschappen. Het kerkgebouw staat in het buurtschap Berghuizen, als letterlijk en figuurlijk middelpunt van de gemeente.

 

De kerk is op 28 mei 1835 gesticht door ds. H. De Cock. Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de kerk leest u bij Geschiedenis.

 

Sinds 13 november 2011 is ds. Jan W. Muis als predikant verbonden aan deze gemeente. Hij wordt in het pastoraat bijgestaan door ds. Sipke Groen (ouderen) en door kerkelijk werker Suzanne Groote (catechese).

 

De gemeente telt ongeveer 900 leden (525 belijdende leden en 375 doopleden). Voor het pastorale werk is de gemeente opgebouwd uit 12 wijken. Idealiter is in iedere wijk een wijkteam actief met een Pastoraal Medewerker, Diaconaal Medewerker en een of meer Wijkmedewerkers.

In de organisatie zijn taakgroepen actief en verantwoordelijk voor de diverse facetten van het gemeente-zijn. Voor meer informatie zie contactpagina