De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente

en wordt gevormd door de ambtsdragers van

onze gemeente.

 

Onze kerkenraad bestaat uit; voorzitter, scriba,

predikant, 2 ouderlingen Pastorale Raad,

2 kerkrentmeesters, 3 diakenen, ouderling Kerk

en Jeugd, ouderling Liturgie en Eredienst.

Contactpersoon

Annie Lopers-Maat

Pieter Jochemswal 28

7961 DD Ruinerwold

0522 481916/06 23177948

scriba@middelpuntberghuizen.nl

Leden

Anne Steenstra

Annie Lopers

ds. Jan Muis

Sietse Koetsier

Gerko Drost

Gerrit de Ruiter

Peter van der Pol

André Slomp

Sandra de Weerd

 

 

 

Voorzitter

scriba/DB

predikant/DB

ouderling

ouderling

ouderling

ouderling/DB

diaken/DB

diaken