Over ons

De historie van de kerk te Berghuizen

Omstreeks 1800 stond het gebied Berghuizen bekend onder de naam Weerwilliger Bergen. Voor een groot deel  was dit gebied eigendom van een man die als veenbaas met zijn arbeiders bezig was met de turf-winning. Het Barger Trekgat (achter het kerkgebouw) herinnert nog aan die activiteiten. Deze veenbaas was ook op kerkelijk gebied actief. In zijn woning vonden godsdienstoefeningen plaats.

 

Onder leiding van ds. De Cock traden deze mensen uit de Nederlands Hervormde Kerk. In Koekange had zich hetzelfde voorgedaan; in 1840 werd besloten samen één gemeente te vormen, een kerk te bouwen en een leraar te beroepen. Ds. W.A. de Kok werd de eerste predikant.

 

Het huidige kerkgebouw werd in 1875 gebouwd. Dankzij een royale gift uit de gemeente werd het huidige orgel aangekocht. In 1912 werd het kerkgebouw aan de zijkanten uitgebreid en in 1927 werden de galerijen aangebracht.. In 1972 werd besloten het interieur van het kerkgebouw te vernieuwen, het orgel in de originele staat terug te brengen en uit te breiden met het rugwerk.

 

In 2005 is het kerkgebouw uitgebreid met het kerkelijk centrum ’t Middelpunt.

 

Download voor meer informatie de brochure.

 

Veel meer over de geschiedenis van de kerk is te lezen in het boek

“Opgaan naar de bergen”, dat in 2005 is verschenen ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de kerk.

Het boek Opgaan naar de Bergen is te koop voor € 6,50 en twee voor € 10,00 bij de koster of bij Lammert van der Heide, 0522-451039 / lammert.v.d.heide@gmail.com