Bloemengroep

Sirkelslag

Kerstmarkt 2015

Afscheid Berend Dekker

Zomerkamp 2016

Berend Dekker Geridderd

Kerstmarkt 2016

Foto's allerlei

Orgel concert februari 2018

Nacht zonder dak 2018

Renovatie plafond kerk 2019

 

Op 25 mei 2018 is nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. Wij hebben de meeste foto’s op deze website, tot nader order, geblokkeerd. Hieronder leest u wat de PKN ons hierin adviseert.

 

Als er mensen op de foto staan die herkend kunnen worden, moet u toestemming vragen. Die toestemming moet u uitdrukkelijk vragen en iemand moet vrij zijn om nee te zeggen. Let op: vragen of u foto’s mag maken is iets anders dan het vragen of u ze op de website mag zetten. U zult dus (zeker als het gaat om foto’s die niet afgeschermd staan) selectief moeten zijn in welke foto’s u plaatst. Vraag aan de mensen die herkenbaar op de foto staan schriftelijke toestemming. Dat is zeker het geval als het om kinderen gaat. Als u het verzoek krijgt om een foto te verwijderen, dan moet u daaraan meewerken. U mag zonder toestemming foto’s publiceren waar mensen niet herkenbaar op staan, bijvoorbeeld als alleen ruggen van mensen te zien zijn of mensen ‘wegvallen’ in een groep van mensen.

 

Sirkelslag 2019

Club

Startzondag 2015 Samen aan tafel

Musical Saul

Musical Saul Foto-impressie van de repetitie

Startzondag 21-09-2014 Thema Met hart en ziel – vieren en verbinden

Startzondag 21-09-2014 Levend ganzenbord