“Familie van Hasselt”

De ZWO-commissie ondersteunt de komende 2 jaar de familie van Hasselt financieel. Zij zijn oud inwoners van Ruinerwold en zijn met hun hele gezin naar het Member Care Centrum Le Rucher in Frankrijk verhuisd. Daar verblijven zendelingen die hun zendingswerkplek (vaak in moeilijke gebieden) voor korte of langere tijd verlaten om in Le Rucher te worden gedebrieft zoals dat heet, ze kunnen hun verhaal kwijt, even bijtanken en de teams die er werken helpen de mensen weer op weg. Soms gaan teams vanuit Le Rucher naar landen om zendelingen ter plekke te ondersteunen.

 

Harmen en Marianne van Hasselt gaan werken als trainers en debriefers in het centrum in de Alpen. “Wij willen zendelingen helpen door training en coaching, zodat het goede nieuws van Jezus Christus blijft klingen in de hele wereld”. Vanwege hun grote ervaring met het zendingswerk zijn zij gevraagd om te komen werken in Le Rucher.