De Diaconale raad wil de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, in eigen land of andere delen van de wereld. De gemeente helpen bij het volbrengen van haar taak tegenover de naaste. Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen en mensen met schulden. Wij werken aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streven naar goede voorzieningen voor mensen met problemen.

 

Een team van diakenen zet zich in voor gerechtigheid voor iedereen, dichtbij of verder weg. Zij maken gemeenteleden ervan bewust maken dat we een naaste zijn voor de ander.

Contactpersoon

Sandra de Weerd-Schilders

De Elzen 7

7958 VL Koekange

0522-451675

diaconie@middelpuntberghuizen.nl

Leden

André Slomp

René Drost

Sandra de Weerd

Henk Steenbergen

Wim van Triest

Wilfred de Weerd

Frens Waninge

Gea Timmerman

Wout Pool

Voorzitter

Penningmeester

Secretaresse

Dim-er

Dim-er

Dim-er

Dim-er

Dim-er

Dim-er