Club

Club is er één keer in de twee weken op vrijdagavond van 19:23 uur tot 20:33 uur (een te gekke club heeft immers te gekke tijden!). Club is er voor de jongeren van klas 1 t/m 4. In het jaar daarna mogen de jongeren naar de CJV.

Op de vrijdagavond worden de jongeren in twee groepen verdeeld.

Klas 1 en 2 zitten in de ene groep, klas 3 en 4 in de andere. Wij proberen op een ontspannen manier toch serieus met het geloof bezig te zijn. De leid(st)ers proberen de jeugd hierover te vertellen en vooral over na te laten denken.

Aan het begin van de avond wordt het onderwerp genoemd. Daarna worden er eerst enkele spellen gedaan zijn die met het onderwerp te maken hebben (bijv. estafettespelletjes). Deze spellen duren niet lang. Daarna wordt in groepjes nagedacht over het onderwerp en het eigen standpunt van de leiders en de jongeren. Dit kan aan de hand van stellingen of  met behulp van vragen. Zo wordt langzaam toegewerkt naar de ‘preek van de week’. Hierin wordt verwezen naar de spellen die daarvoor gedaan zijn. Daarna wordt afgesloten met nog één of enkele spellen.

De verhouding spellen en spreek- en luisteractiviteiten is in beide groepen anders. In de jongste groep worden er verhoudingsgewijs meer spellen gedaan, in de oudere groep meer spreek- en luisteractiviteiten (discussies). Dit alles is dus goed afgestemd om de leeftijdsgroepen.

Aan de ene kant realiseert de leiders zich dat het vrijdagavond (en dus weekend) is voor de jongeren en henzelf. Aan de andere kant willen de leiders de jongeren wel iets bij brengen

Soos

Soos hebben wij één keer in de twee weken op vrijdagavond, het is aansluitend op de clubavond en  voor dezelfde leeftijd als de clubs (klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs).

We beginnen om half negen met een glas drinken, daarna hebben wij een ruimte ter beschikking voor allerlei spellen zoals tafeltennis en voetbal.

De jongeren kunnen muziek draaien en luisteren bij de discotheek, met elkaar kletsen, via telefoonpraat communiceren en uiteraard gewoon chillen. Een aantal keer per jaar doen wij te gekke dingen zoals greppeltocht, zwemmen of schaatsen. Soos is uitermate geschikt voor jongeren die bij de kerk elkaar willen ontmoeten.

 

Contactpersoon

Ruben Keizer

De Berken 5

7958 VB Koekange

06-11989650

ruben.keizer@hotmail.com

club@middelpuntberghuizen.nl

 

Leden

Ruben Keizer

Rene Laarman

Gerko Drost

Arjan Feijen

Gert Lubberts

Rick Lubberts

Els Hartholt

 

Mentor

Leider

Leider

Leider

Leider

Leider

Leider