Wat is eigenlijk Catechese?   

Catechese is een relatie proces van leren en beleven, van ontmoeten en delen vanuit de christelijke traditie.

Leren is het meest tradionele aspect in de catechese, wat is de betekenis van geloven, wie is Jezus en wat leerde hij ons van God en de Bijbel. En wat betekent dat voor ons vandaag in de kerkelijke gemeente maar ook daar buiten.

Wat houdt het in op te groeien in een christelijke traditie ? Hoe beleven en leren we samen met elkaar en wat zijn onze manieren?

 Op de catechese behandelen we deze onderwerpen!  Je ontmoet leeftijdgenoten en je gaat met elkaar in gesprek.  Je beleeft het geloof of je twijfel  over het geloof op je eigen manier. Je eigen ervaring is daarom zo belangrijk. Positief of negatief er is ruimte om erover te praten. Door met elkaar van gedachte te wisselen  leer je je te verhouden tot de christelijke traditie waarin je opgroeit en je leert van elkaar en van anderen wat het geloof betekenen kan.

Programma inhoud van dit seizoen:

Groep 12-13   leren over de bijbel, en de
                        manieren van de kerk.
Groep 14-17   Aan de slag met de Nieuwe 
                        Bijbel Vertaling:  lezen, leren,    
                        doen en praten over de verhalen 
                        in de bijbel.  (misschien in 
                        twee groepen)
Groep 18+      gespreksgroep over de actuele   
                        betekenis van de Bijbel    
                        voor je leven van vandaag.

Aanmeldingen of reactie over de data graag naar Suzannegroote@hotmail.nl

Het Catecheseteam

Contactpersoon

Akkelien Zijlstra

Leden

Akkelien Zijlstra

Roelie van Noort

Annet Pool

kerkelijk werker