“ADOPT A GRANNY”

Dorcas ondersteunt 5.415 granny's in 10 landen, verspreid over 23 projecten. Met dank aan meer dan 5.000 sponsors kunnen we hun een waardig bestaan geven. Dorcas vindt het belangrijk om de juiste ondersteuning te blijven bieden en de projecten te laten aansluiten bij de behoefte van de oudere in zijn of haar omgeving.

 

Uw diaconie is sponsor van vier ouderen uit het Adopt a granny-programma van Dorcas. Hiermee kunnen wij het leven van deze ouderen veranderen. Zij krijgen nu regelmatig bezoek van een maatschappelijk werker die zijn of haar taal spreekt. Ook krijgt de granny voedsel, kleding, dekens, brandhout of kolen voor verwarming en medische zorg. Zij kunnen ook meedoen met sociale activiteiten in de nabije omgeving. Hierdoor voelt de oudere zich minder eenzaam.

 

De hulp van Dorcas is heel concreet. De ouderen ontvangen een voedselpakket bestaande uit onder meer meel, olie, zout, thee en macaroni. Twee keer per jaar ontvangen de granny’s ook kleding, schoenen, verzorgingsproducten, dekens en andere noodzakelijke huishoudelijke benodigheden. Wanneer dat nodig is, krijgen de granny’s brandhout. Naast deze materiële hulp komt er elke maand een maatschappelijk werker op bezoek. Wekelijks zijn er bijeenkomsten in de kerk en op speciale dagen, zoals met Kerstmis en Pasen, worden er leuke activiteiten georganiseerd. Af en toe zijn er uitjes voor de granny’s. Alle ouderen uit het project ontvangen regelmatig bezoek van vrijwilligers en de maatschappelijk werkers uit het project. Ook  voor ouderen die slecht ter been zijn en niet naar activiteiten kunnen is in het project veel oog. Eens per jaar ondergaan de ouderen een medisch onderzoek en als het nodig is wordt er geld voor medicijnen verstrekt.

 

U kunt ook sponsor worden van een oma of opa.

 

Klik op de onderstaande button om u als sponsor aan te melden of om informatie aan te vragen over het Adopt a granny-programma van Dorcas.

 

Sponsor een oma of opa uit het Adopt a granny-programma van Dorcas en verander het leven van een oudere in Oost-Europa of Afrika. Met 25 euro per maand helpt u een granny in Afrika of Oost-Europa.

 

https://adoptagranny.nl/word-nu-sponsor/

 

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Adopt a granny: wat houdt het precies in?

 

Adopt a granny begint bij een lokale partner. Dit is bijvoorbeeld een kerk die ziet dat ouderen in hun omgeving eenzaam zijn en in slechte omstandigheden leven. De lokale partner vraagt een veld kantoor van Dorcas om hulp. Als de behoefte past bij zorg die Dorcas kan bieden, werkt de lokale partner uitgebreid uit wat er recies nodig is en wat daarmee bereikt kan worden. Ook wordt er goed gekeken welke ouderen in aanmerking komen voor de hulp. Leeftijd, inkomen en sociale omstandigheden spelen bijvoorbeeld een rol. Belangrijk uitgangspunt is dat Dorcas geen onderscheid maakt in geloof of politieke voorkeur. Dorcas legt ook contact met de lokale overheid om te kijken of zij ook een lijst hebben met hulpbehoevende ouderen, om op die manier de allerarmsten in het gebied te selecteren. Het Adopt a granny-programma bestaat uit een aantal vaste onder delen, zoals het bezoeken van de ouderen, sociale activiteiten, materiële ondersteuning en medische zorg. Wel wordt er ter plaatse goed gekeken naar hoe deze onderdelen het beste vormgegeven kunnen worden. Om een blijvende verandering te bewerkstelligen, is er ook een verandering in de omgeving van de ouderen nodig. Met onder meer bewustwordingsactiviteiten hoopt Dorcas dit te bereiken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen of andere familieleden van de ouderen in het Adopt a granny-programma zich medeverantwoorde lijk voelen voor het welzijn van de oudere. Dorcas geeft daarom training en gaat in gesprek met hen.